ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ May 27
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Διαχείριση Αιφνιδιαστικών Ελέγχων (Dawn Raid) σε Επιχειρήσεις Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Ελεγκτών κι Ελεγχόμενων - Βέλτιστες Πρακτικές info: