NKVTS Jun 25
Hva er sammenhengen mellom vold i parforholdet og maktfordelingen mellom kjønnene i samfunnet forøvrig? Les vår nye rapport "Vold i parforhold". Takk til LDO og