Ecz4cugxyaawr3e
NKVTS Aug 20
Å ha blitt utsatt for vold i barndommen har konsekvenser på lang sikt, også for sosiale relasjoner. Særlig hvis andre trekker seg vekk når de får vite om volden kan den voldsutsatte oppleve skam og barrierer mot å søke støtte hos andre.
Reply Retweet Like More