Twitter | Search | |
Amgueddfa Caerdydd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - National Museum Cardiff. Rydyn ni'n trydar yn Gymraeg a Saesneg. We tweet in English and Welsh.
7,539
Tweets
2,449
Following
51,582
Followers
Tweets
Amgueddfa Caerdydd 20h
Wrth i ni agosáu at ganmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, beth am fyfyrio am foment yn arddangosfa Pabi’r Coffau? Mynediad am ddim.
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd 20h
As we draw closer to the centenary of the end of the First World War, why not take a moment to reflect in our Poppies for Remembrance exhibition? Entry is free.
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd retweeted
Cardiff Curator Sep 21
On this day in 1949, a meteorite smashed through the roof of the Prince Llewelyn Hotel in Beddgelert! One of only 2 known meteorite falls in Wales, a slice of the original meteorite can be seen in our Evolution of Wales Gallery
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd Sep 20
💛Artes Mundi 8💛 Yn fuan... / Coming soon...
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd Sep 13
Tîm wedi cwblhau pacio'r gwrthrychau i'w dychwelyd i Siapan. Daeth dros 58,000 o ymwelwyr i weld arddangosfa rhwng 14 Mehefin a 9 Medi sy'n WYCH. Diolch i chi gyd am ddod. 🇯🇵🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd Sep 13
Team have completed the removal and packing of all Japanese loans. We had an amazing 58,000 visitors from 14 June - 9 Sep to see the exhibition. Thank you all for visiting. 🇯🇵🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd retweeted
Michelle Matheron Sep 9
Really enjoyed the Kizuna exhibition glad we caught it on the last day. The Women in Focus exhibition is also excellent and runs until June 2019
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd Sep 9
Heddiw yw eich cyfle olaf i weld cyn i’r arddangosfa gau. Wrth i ni ffarwelio â’r casgliadau Japaneaidd hardd, hoffem ddiolch i bawb sydd wedi rhannu eu profiadau a chyfrannu at brofiad arbennig Kizuna.
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd Sep 9
Today is the final chance to see our exhibition before it closes. As we say goodbye to these beautiful Japanese collections, we'd like to thank everyone who has shared their experiences and been a part of the spirit of Kizuna.
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd retweeted
Sain Ffagan|StFagans Sep 8
Join us from 10am for a day of food, activities and plenty of fun. The full event programme is available on our website
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd retweeted
Sain Ffagan|StFagans Sep 8
Ymunwch a ni o 10am am ddiwrnod o fwyd, gweithgareddau a digon o hwyl. Mae'r rhaglen lawn i'w weld ar ein gwefan.
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd Sep 8
Mae Beachwatch yn ôl ddydd Sadwrn 15 Medi! Dewch i draeth Aberogwr i ddysgu am fywyd gwyllt, creigiau a ffosilau’r ardal a helpu i lanhau’r traeth gyda’r Gymdeithas Cadwraeth Forol. Rhaid archebu ar gyfer gweithgareddau’r bore.
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd Sep 8
Beachwatch is back on Saturday 15 Sept! Come to Ogmore Beach to learn about the wildlife, rocks and fossils of the area, followed by our annual beach clean for the Marine Conservation Society. Booking is essential for the morning activities.
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd Sep 7
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd Sep 6
Heb weld eto? Y penwythnos hwn yw eich cyfle olaf – cofiwch alw heibio!
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd Sep 6
If you haven't seen yet this weekend is you very last chance, don't miss out!
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd Sep 5
HUSH – DISCO TAWEL! Yn dilyn gwerthu holl docynnau nos Wener, mae ail ddyddiad wedi ei ychwanegu sef Sadwrn 6 o Hydref! Tocynnau ar gael dydd Gwener am 6yh!
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd Sep 5
HUSH - SILENT DISCO! After selling out their Friday event at the museum, a second date has been added on Saturday 6th October! Tickets available Friday at 6pm!
Reply Retweet Like
Amgueddfa Caerdydd retweeted
Mikey Goodman Sep 1
The Kizuna: Japan, Wales, Design exhibition finishes on 9th September — if you haven’t been, do make some time to do so. The highlights for me were the extraordinary woodblock prints of Hokusai, Kunisada and Hiroshinge. Plus, there’s loads of tech on display too👍
Reply Retweet Like