Museu Vida Rural Nov 18
Cada vegada més escoles assumeixen el repte climàtic com un dels eixos prioritaris a treballar aquest curs!👏 Encoratgem a mestres, alumnes i famílies a formar part del canvi i millorar el des de l'entorn més pròxim!♻️