mrifki_kurniawan Jan 2
Masio untu loro nanging aku ijek tataq lan budal turu lan kemulan. Polane wes klenger larane untu.