Món Terrassa Dec 10
., sobre el primer any de vida de : "Hem garantit el servei i que l'aigua surti de l'aixeta"