Mohammadi Aug 24
یقه سفیدها، خط قرمز نیستند ناراحت شدن عده‌ای از اجرای عدالت برای ما مهم نیست. 🔹نماهنگی از سخنرانی آیت الله رئیسی در شورای عالی قضایی