Mister Donut 5 Aug 16
Hating kapatid ba? ‘Eto ang dapat paghatian, ang nakakatakam na Bavarian Doubles Chocoyema!