Mister Donut 31 Jul 16
Ang sarap gumising tuwing Monday, basta’t may kasamang mainit na Mister Donut coffee. :)