Mister Donut 26 Jul 16
Kainan na! Basta Smidgets ang handa, siguradong mapaparami ka sa sarap! Tag mo sino ang bibigyan mo.