Mister Donut 26 Jul 16
Siguradong mag-aagawan kayo sa sarap ng surprising flavor combination ng Bavarian Doubles!