Miriam 8 Aug 18
I had fun at the Shard thanks yo the K plus programme