Minna Suni May 22
Pääsy yliopistoon on tärkeää myös -taustaisille. -seminaarin jatkoksi jäivät kuuden eri yliopiston Suomen kieli ja kulttuuri -ohjelmia/kokonaisuuksia pyörittävät vielä yhdessä vertailemaan ja visioimaan koulutusmallejaan -kivipaasille.