Yen Alex Oct 15
Tủ thông minh sức chứa gấp 4 lần.. mang lại sự gọng hàng và tối ưu