Miki Alcón May 10
Cap dubte que o tu o l’. Ell és molt valent!