Mette Munck Theisen 23 Aug 18
Replying to @Staxrod @DanmarksNatur
Ja, det er forsimplet, men man skal jo starte et sted, hvis ikke man bare vil give op.