Twitter | Search | |
Menter Caerdydd
Cymraeg yn y gymuned• 42,000 defnyddwyr gwasanaeth • Cardiff's Welsh language initiative • 42,000 service users • 029 2068 9888
8,846
Tweets
650
Following
5,426
Followers
Tweets
Menter Caerdydd Jul 11
Diolch am y bartneriaeth gwych gyda gafodd ei gydnabod heno ma yn
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd Jul 8
BWRLWM HAF !! Dydd Llun 22ain o Fehefin tan Dydd Gwener 2il o Awst. Pythefnos llawn o weithgarreddau ac amser chwarae i blant dosbarth Derbyn i bl.6 // Two weeks of activities, play time, trips and creativity for children in full time education, reception to year 6!
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd Jul 7
Gwych!! 👏🏻😂
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd Jul 3
Llongyfarchiadau!!
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd Jun 25
Gwych! Daliwch ati! 💪🏼
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd retweeted
Mentrau Iaith Jun 25
Rydym wedi gosod targed i'r Mentrau i helpu - beth am osod targed i'ch hunan? We've set a target for the mentrau to help - why not set yourself a targed?
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd Jun 22
Diwrnod prysur iawn heddiw! Diolch am gefnogi yn eich miloedd! Welwn ni chi fory 👍🏻
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd retweeted
Radio Cymru Jun 22
Awyrgylch anhygoel yn wrth i Los Blancos chwarae ar lwyfan
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd Jun 22
Cerddi Cudd // Petrifying Poems : Gweithdy barddoni i blant // poetry workshop for children - dechrau NAWR yn yr Is-grofft 🏰 dewch draw!
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd retweeted
Homeless World Cup Jun 21
Heading to for the in July? We’ve teamed up with to give visiting players a few Welsh phrases to learn ahead of 27th July and use while you’re in the city.
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd Jun 22
O Parc Ninian i Hamadrayad, Bryntaf i Glantaf, rydyn ni MOR falch o groesawu chi gyd i'r parti yn i ddathlu 70mlynedd o Addysg Gymraeg yma yng Nghaerdydd! 🎉 Celebrating 70years of Welsh medium Education in Cardiff. 🎉
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd Jun 20
Replying to @grdnlyb @Tafwyl
Bydde croeso MAWR i ti....flwyddyn nesa falle? Mi fydde ti wrth dy fodd yna! Dathliad o’n iaith, celfyddyd a’n diwylliant!
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd Jun 19
Penblwydd hapus i ti Sali Mali! 🎉Rwyt ti wedi diddanu miloedd ar filoedd ohonym ni dros dy 5️⃣0️⃣ mlynedd! Joia dy ddiwrnod arbennig! Bydd plant Cymru yn dathlu gyda ti! 🎉
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd retweeted
G.B 🌼 Jun 15
aww, mae mam yn gwisgo cris T
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd retweeted
Mudiad Meithrin Jun 16
Nabod rhywun sydd am ymuno dao i ddysgu Sesiynau 75 mudi dâl a gall plant fynd Swyddfa Mudiad Meithrin Dydd Iau 9.15-10.30 Cysylltwch â linda.powell@meithrin.cymru @urddcaerdydd
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd retweeted
Dysgu Cymraeg Jun 17
Replying to @Cymraeg @batch0ut and 8 others
Shw'mae Here's what on at the tent at
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd retweeted
Y Lolfa Jun 15
Wythnos i heddiw! Bydd panel o bobl ifanc sy'n dioddef o gyflyrau hirdymor yn trafod eu salwch, wedi'i seilio ar Byw yn fy Nghroen 5pm yn y Babell Lenyddiaeth
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd Jun 12
Llongyfarchiadau mawr!! Penblwydd hapus iawn yn 5️⃣oed heddiw! 🎂🎈🎉
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd retweeted
Llio Jun 12
Here’s a list of places that you can use, practise and give welsh a go in Cardiff Rhestr o lefydd yng Nghaerdydd sydd yn cynnig gwasanaeth Cymraeg
Reply Retweet Like
Menter Caerdydd Jun 12
Pawb wedi llwyr ymlacio ar ol y sesiwn pnawn ma! Diolch Eva 🧘🏼‍♀️🧘🏽‍♂️ All relaxed after all that hard work at school today thanks to that Yoga session 🧘🏼‍♀️🧘🏽‍♂️
Reply Retweet Like