Menno Snel May 14
Internationaal vliegen wordt nog niet belast met accijns of btw, zoals de auto, bus en trein. Het wetsvoorstel hiervoor dien ik daarom vandaag in bij de Kamer en gaat per 2021 in, als er geen Europese afspraken komen.