Charlie Hahne 15 Mar 15
Ironin med "je suis Charlie". Tycker man fel ska man tydligen belönas med nackskott...