Museu Mediterrània 13 Jun 14
El món de la cobla està de dol, ens ha deixat l'amic Ricard Pares. Un home que ha estimat la música