Matthijs Sienot May 18
Jan Terlouw vertelt waar hij zich zorgen over maakt: ongebreidelde schaalvergroting! Vroeger vergiftigden we een meertje, nu hele oceanen. Alles krijgt wereldwijde effecten, maar de politiek handelt nog steeds lokaal. Dat moet veranderen.