Marti Ferrer Bosch Jan 22
Però UK ja no és europeu, com el llatí.