Marina Falcó Dec 6
El problema troncal de la prostitució no és la desigualtat de gènere, sinó la desigualtat social generada pel sistema capitalista perquè hi ha persones opressores amb molts recursos econòmics (homes majoritàriament) que generen prostitució al consumir-la.