Manami Ichi Sep 20
中国、月探査機「嫦娥5号」を年内打ち上げへ 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News .⁦