Twitter | Search | |
مجلس شورای اسلامی
مجلس در رأس همه امور است. امام خمینی(ره)
12,359
Tweets
5
Following
31,761
Followers
Tweets
مجلس شورای اسلامی 2h
تعریف قرارداد دو تعهدی و تک تعهدی مشخص شد
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی 2h
انعقاد قرارداد به هر وسیله و بدون هیچ تشریفاتی قابل اثبات است
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی 23h
تصویب نامه در خصوص خروج سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از تصویب­نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت ۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 24
دلایل فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی برای خروج از فقر
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 24
بررسی دلایل فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی برای خروج از فقر
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 19
ضرورت استفاده از ظرفیت معادن
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 19
امکان پیروزی ایران در پرونده های حقوقی آمریکا علیه ایران
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 19
آغاز بحران جدید در توقیف نفتکش ایرانی
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 18
امضای تفاهم نامه همگاری مشترک مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بسیج
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 18
علت مشکلات کشور دوری از تفکر بسیجی است
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 17
تلاش نخست وزیر انگلیس برای جلب حمایت سیاسی ترامپ
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 17
شکست جدی آمریکا در عرصه حقوق بین الملل
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 17
اسرائیل مخالف وقوع جنگ ایران و آمریکاست
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 15
بررسی شکایات از وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون اصل ۹۰
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 15
اختصاص اعتبار ۴ هزار میلیاردی برای راه آهن چابهار-زاهدان
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 14
تصویب نامه در خصوص الحاق بند (۶) به تصویب نامه های شماره ۱۸۲۴۹/ت۲۴۸۳۲ک مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ و ۱۰۰۷۶۲/ت۴۶۴۶۷ک مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۶
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 14
آیین­ نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 14
آیین­ نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 13
مخالفت مجلس با افزایش جهشی قیمت سوخت
Reply Retweet Like
مجلس شورای اسلامی Aug 13
امکان تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز
Reply Retweet Like