Jordi Maddaleno Sep 8
Sembla ser que cap medi/periodista o crític català ha anat a cobrir l’ del a Significatiu? ? Personalment reconec que no he tingut l’estímul suficient...però crec interessant la dada si es confirma que realment ha estat així