Maarten Sukel Jun 3
Algoritmen bieden kansen voor steden maar brengen ook risico's met zich mee, lees in dit interview hoe wij hier mee om gaan bij gemeente Amsterdam.