Min. Sprawiedliwości Feb 26
Nowe przepisy mają skutecznie chronić prawa rodzica, któremu drugi rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem. Opierają się na założeniu, że dzieci mają prawo do kontaktów z obojgiem rodziców. 👪 Reforma prawa rodzinnego⤵