Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 Aug 21
Z inicjatywy 🇵🇱 Zgromadzenie Ogólne ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Jego celem jest zwiększenie poszanowania różnorodności religijnej na 🌍.