Монгол Улсын Сангийн яам May 30
Төсвийг энгийн ойлгомжтой үгээр илэрхийлсэн Иргэдийн төсөв-2018 номыг Сангийн яамнаас АНУ-ын ЗГ-ын дэмжлэгтэйгээр боловсруулан гаргалаа. Энэ нь төсвийн талаарх иргэдийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, төсвийн ил тод байдлыг сайжруулахад чиглэсэн анхны ном юм.