Ministerstwo Finansów 🇵🇱💯 Jun 12
Minister finansów Marian przekazał dziś oficjalnie urząd Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nadinsp. Piotrowi Walczakowi, dotychczasowemu zastępcy Szefa oraz wpisał się do pamiątkowej księgi KAS.