LSCeraldi Oct 21
La conservació dels espais verds i de biodiversitat als centres educatius és fonamental per desenvolupar una A som uns privilegiats per poder comptar amb aquest entorn.