Jon Snow Apr 17
Kit Harington slips while filming with Emilia Clarke 😂