Francesc Gamero Lluna Apr 7
En juliol de 2015, quan el nou equip de arribarem a la conselleria, hi havien 42.000 persones reconegudes com a depenents (i la Llei és de 2006) i muntanyes d'expedients sense mirar. No hi havien ni funcionaris ni crèdit.