HabitatgeAlPrat May 9
D'una banda, si l'ajuda fos superior a 750€ s'estaria fomentant els lloguers alts; d'altra banda, aquestes ajudes no ajuden donada la realitat. És gairebé impossible trobar per 750€ O menys. Els/Les pratencs/es necessitem mesures i solucions per a aquest greu ABÚS.