Lisa Westerveld Dec 6
Zeker goede vraag. Wat hier misgaat is dat niet automatisch iedere leerling dit recht krijgt. Ze hebben goedkeuring nodig van het samenwerkingsverband en krijgen dat dus niet altijd. Vandaar dat we de motie hebben ingediend.