Twitter | Search | |
Levent MAZILIGÜNEY
1- AİHM'in Alparslan ALTAN/TR (B. No. 12778/17) kararı beklediğimiz ve hak ihlallerini vurgulayan bir gelişme oldu. Kararın geniş tercümesini ve değerlendirmesini yakın zamanda yayınlayacağım. Ancak önemli bazı paragrafları numaraları vererek paylaşıyorum.
Reply Retweet Like More
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
Replying to @Leventism
2-108. Başvuranın, darbe teşebbüsüyle bağlantılı biçimde gözaltına alındığı tartışmasız olmakla birlikte bu isnat sulh ceza hâkimliğince kabul edilmemiş FETÖ/PDY üyeliği isnadıyla tutuklanmıştır. Dolayısıyla örgütlüğünden yoksun bırakılma gerekçesi silahlı terör örgütü üyeliğidir
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
Replying to @Leventism
3-109. Kanunların yorumu ulusal mahkemelere ait olmakla birlikte, Yargıtay’ın suçüstü halinin yorumunu başvuranın da bulunduğu ve örgüt üyeliğinden suçlanan hakim ve savcılara tanınan korumalardan mahrum bırakılacak şekilde yorumlaması, aşırıya kaçan bir yorumdur.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
Replying to @TCYargitay
4-114. Yargıtayın 10 Ekim 2017 tarihli yorumundan, devam eden suçun ne olduğuna dair yerleşik içtihadı nasıl böylesine genişletilebildiğinin nedenleri anlaşılamamaktadır.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
5-115. Sonuç olarak, suçüstü kavramının ulusal mahkemelerce ( dahil) genişletilmesi ve uygulanması hem hukuki belirlilik ilkesi açısından sorunlu hem de açıkça gayri mantıki bir nitelik taşımaktadır.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
6- Başvuranın, üyelerine tanınan güvencelerden yoksun bırakılarak tutuklanması nedeniyle, İHAS’ın 5/1 maddesi anlamında tutuklamamanın hukukiliği ilkesi ihlal edilmiştir.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
7- 119. Başvuranın tutuklanması, OHAL’in sıkı sıkıya gerektirdiği bir durumdan kaynaklanmamaktadır. Dolayısıyla, 5/1 maddesi ihlal edilmiştir.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
8-138. AYM, başvurusunu reddederken Bylock deliline de dayanmış; ancak, bu delil tutuklamadan çok sonra dosyaya girmiştir. Başvuran aleyhindeki ilk delil olan tanık beyanı bile tutuklamadan 2 hafta sonra alınmıştır.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
9- , başvuranın tutuklandığı esnada delil olmadığı iddiasını incelememiş, hükümet de bu konuda sessiz kalmıştır. (NOT: da bu kapsamda son ByLock YCGK kararını gözden geçirmelidir)
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
10-145. Tutuklama anında, başvuranın suç işlediği şüphesini destekleyecek yeterli delil bulunmamaktadır. 146. İHAM bu nedenle, AYM’nin aksine olarak, tutuklamadan sonra elde edilen bu delilleri incelemeye gerek görmemektedir.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
11-149. Makul gerekçe olmaksızın tutuklanması nedeniyle de 5/1 maddesi ihlal edilmiştir. 150. Yukarıdaki ihlaller doğrultusunda, yeterli gerekçe sunulmadığı şikayetini incelemeye gerek görülmemiştir.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
12-155. Manevi tazminat olarak 10.000 Avroya hükmediliyor. İhlaller 1’e 6 alınıyor. Türk Yargıç Harun Mert muhalif kalmış.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
13-AİHM, Alparslan ALTAN kararıyla, örgüt üyeliği suçunun temadi eden bir suç olduğunu ve dolayısıyla kişilerin yakalandıkları anın suçüstü halinin bulunduğunu ileri süren Yargıtay ve AYM yorumunun, CMK'ya ve bugüne kadarki yerleşik yargı içtihadına uygun olmadığını kabul ediyor.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
14-Böylelikle AİHM, yakalandıkları anın suçüstü hali kabul edilerek özel soruşturma usullerine tabi hakim/savcılar veya diğer kamu görevlilerinin tabi oldukları güvencelerden mahrum edilmesini ve tutuklama kararlarının suçüstü halinde yetkili mercilerce verilmesinin ...
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
Replying to @Leventism
15- ... tutuklamanın hukukiliği ilkesini ihlal ettiğine karar vermiştir. İkinci olarak, tutuklamaya gerekçe yapılan makul suç şüphesinin tutuklama anında mevcut olması gerektiğini tekrar belirtiyor.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
16- 'nın, tutuklama anında mevcut olmayan tanık ifadesi ve Bylock tespiti gibi delillere dayanarak başvuruları reddetmesinin doğru olmadığı ifade edilmiş. Aynı konuyu hocam da güzel yorumlamış.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
17-Başvuran bakımından, tutuklamayı haklı kılmak için AYM'nin dayandığı Bylock dahil tüm delillerin tutuklama kararından sonra dosyaya girmesi nedeniyle, makul suç şüphesi olmadan tutuklamanın yapıldığına hükmediyor.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
18-Bu karar, AİHM tarafından tutuklamaya ilişkin yerleşik içtihadın bir tekrarı olarak görüldüğünden, Türkiye'nin yapacağı dosyanın Büyük Daireye götürülmesi talebinin kabul edilme ihtimali yok denecek kadar azdır.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
19-Dolayısıyla bu haliyle kesinleşecektir. Bu karar sonrasında, normalde AYM'nin önündeki dosyalarda ihlal kararları vermesi gerekir. AİHM'e gitmiş veya gidecek başvurular yönünden ise seri ihlal kararları verileceğini düşünüyorum.
Reply Retweet Like
Levent MAZILIGÜNEY 16 Apr 19
20- Aynı ihlallerin tüm hakim-savcılar için de geçerli olduğu açıktır. ve artık (daha önceki veballerine de belki kefaret olur) ülkemizin çıkarları için insan hakları merkezli kararlar vermelidir.
Reply Retweet Like