Twitter | Search | |
Daphne/Jezz mag allebei Oct 27
Het gaat erom dat zodra een kind niet past op school, heel lang door scholen wordt ingezet op het kind passend te maken, dat het binnen de school past en ouders de regie wordt ontnomen. Terwijl bijna nooit naar de school wordt gekeken. Daar ligt nog veel werk.
Reply Retweet Like
Jacob Mannessen MA/M Oct 27
Tot mijn spijt moeten scholen dat. Op het SBO zijn we soms één á twee jaar bezig het kind weer vertrouwen in het onderwijs te geven en het weer tot leren te brengen. Zo zonde van zijn leertijd.
Reply Retweet Like
Annemieke Oct 27
Kan je aangeven waar staat aangegeven dat scholen moeten proberen het kind passend te maken? Ik dacht toch dat passend onderwijs een passende plek voor de leerling betekende en niet een passende leerling voor een plek.
Reply Retweet Like
Jacob Mannessen MA/M Oct 27
Met dat geld moeten samenwerkingsverbanden zoveel mogelijk kinderen in het bao houden. Dat gaat mis. Er lag geen visie achter passend onderwijs. Alleen maar besparing van geld. Dat is onderwijspolitiek. Idioterie.
Reply Retweet Like
Daphne/Jezz mag allebei Oct 27
En daar zijn velen nu de dupe van. Het zou al helpend zijn als scholen daar eerlijk over communiceren. Zelfs als er geen oplossing is en geen geld, dat het niet per se aan kind en ouders ligt, maar aan stom beleid. Drama's in gezinnen zou dat in ieder geval schelen.
Reply Retweet Like
Jacob Mannessen MA/M Oct 27
In mijn omgeving zij n er gesprekken met ouders leerkrachten en indien nodig anderen ( ondersteningsteam ) en hier hebben ouders de beslissende stem. Zie onderwijs dat past Schiedam
Reply Retweet Like
Annemieke Oct 28
Heb je er enig zicht op hoeveel kinderen er in jullie regio geen passende plek kunnen vinden? Die of thuis of op de verkeerde plek zitten?
Reply Retweet Like
Jacob Mannessen MA/M Oct 28
Er zijn in het samenwerkingsverband ook kinderen die thuis zitten. Daar zijn verschillende oorzaken. Het SBO in Schiedam pakt veel van deze kinderen op als ouders dat willen. Soms is de problematiek zo groot dat zij dat niet kunnen en dan is er weinig over.
Reply Retweet Like
Daphne/Jezz mag allebei Oct 28
Er zijn initiatieven van ouders geweest die behoorlijk succesvol waren voor thuiszitters, maar zijn gestopt want men had geen kwaliteits controle. IdaIv. dat soort trajecten te stoppen, kan men ook kijken hoe men wel de kwaliteit kan toetsen en kan helpen te proffesionaliseren.
Reply Retweet Like
Leids Initiatief voor Educatie (LIVE)
Het lag niet aan dat er geen kwaliteitscontrole zou kunnen plaatsvinden. LIVE was van begin af aan in gesprek met SWV/scholen en gemeente.
Reply Retweet Like More
Daphne/Jezz mag allebei Oct 28
Ik had het niet over jullie. Iemamd kwam later op jullie. Een ander project is afgekeurd omdat de kwaliteit niet getoetst kon worden.
Reply Retweet Like