Leids Initiatief voor Educatie (LIVE) Oct 28
Het lag niet aan dat er geen kwaliteitscontrole zou kunnen plaatsvinden. LIVE was van begin af aan in gesprek met SWV/scholen en gemeente.