Twitter | Search | |
LearnWelshBro
Welsh Courses in the Vale of Glamorgan
652
Tweets
177
Following
176
Followers
Tweets
LearnWelshBro retweeted
Dysgu Cymraeg Jun 17
Diolch i bawb fuodd ar ein teithiau cerdded. Did you complete any of our guided walks? Send us your pictures! Thanks to for their images taken at
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Bro Radio 98.1FM Jun 17
According to The Guardian speaking Welsh has become cool, with the number of speakers growing fast. Fancy giving it a go? Try out our Welsh Language Podcast Shwmae via
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 17
Come and learn first aid in Clwb Ni this week with the team. Who knows who might save who. Cymorth cyntaf yfory yn Clwb Ni. Pwy fydd yn eich achub? Palmerston 4-6
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 17
Grwp siarad sy'n tyfu. Welsh chat group grows in Pgh's Garden centre Wenvoe.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Dysgu Cymraeg Jun 16
Pwy fydd yn derbyn Tlws Coffa Elvet Thomas a Mair Elvet Thomas yn yr eleni tybed?! Remember to nominate your tutor by 1 July
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 16
Replying to @gwaunynant
Roedd e'n hyfryd siarad Cymraeg â llawer o blant ar ein stondin. Roedd pob un wedi cael lanyard am siarad yn dda.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 15
Barod amdanoch chi a Sam Tân Ready for you and Fireman Sam
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 15
Handy words for Barry Island today. Geirfa i ddysgu i'ch ffrindiau ar yr ynys heddiw.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
BBC Cymru Fyw Jun 13
"Mae yn ddiwrnod rili lyfli, beth bynnag yw'r tywydd... Ac wrth gwrs, pa le gwell i gynnal gŵyl nag yn Y Barri?!"
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Jun 13
🎉 DIM OND 1 CWSG I FYND! // ONLY 1 MORE SLEEP TO GO! 🎉
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Dysgu Cymraeg Jun 13
Dych chi wedi cofrestru ar ein taith gerdded ddydd Sadwrn? Join our guided walk in on Saturday and register beforehand with
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 13
Taster courses £10 for 3 weeks start next week Cyrsiau Blasu £10 yn dechrau wythnos nesa. HEFYD- ALSO Blasu for free yn Clwb Ni Tues- Dydd Mawrth 4-6
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Y Sioe Gymraeg Jun 11
Nôl ar yr awyr heno 9-11 ar gyda chaneuon newydd a ac yn trafod a :)
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 9
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 9
Bydd Sam Tan ar yr Ynys a Mared os dych chi eisiau siarad Cymraeg. Mared will be there to help you find a Welsh course and Sam Tân will be popping over.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 9
Replying to @BRORADIO
and Sam Tân with the Learn Welsh team.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Gŵyl Fach y Fro Jun 7
Ymunwch â Jén Dafis am daith natur arbennig ar draeth Ynys y Barri. 11.30am: Cyfarfod wrth gwt traeth rhif 12 // Meet at beach hut number 12 Join Jén Dafis for a special nature trail on Barry Island Beach.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 7
Occuring today are the Learn Welsh exams in Barry Library. Marco's was too small.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 6
Even friendly dogs can come. Mae hyd yn oed croeso i gwn cyfeillgar.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 5
01446 730402 ffoniwch i gadw lle. Phone to book a place.
Reply Retweet Like