Twitter | Search | |
LearnWelshBro
Welsh Courses in the Vale of Glamorgan
554
Tweets
159
Following
155
Followers
Tweets
LearnWelshBro retweeted
Cowbridge Library Mar 22
Digwyddiad ardderchog nos yfory. Diolch i Geraint H. Jenkins, Gareth Thomas , ⁩ Y Bontfaen ⁦ a Excellent event yesterday. Thanks to Geraint H. Jenkins, GarethThomas, Merched y Wawr⁩ Y Bontfaen ⁦ and Y Lolfa ⁩
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Urdd Caerdydd / Fro Mar 20
Oes gyda chi blant yn blwyddyn 7-9? Cofiwch bod yr urdd yn cynnig clwb ieuenctid bob nos fercher yn Barri a Caerdydd! Ac mae e AM DDIM!! Do you have children in years 7-9? Remember that we run youth clubs in Barry and Cardiff every Wednesday!! And it’s FREE
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Dysgu Cymraeg Mar 19
Mae dyddiad cau cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn agosáu! Do you know anyone who could apply?
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Bro Radio 98.1FM Mar 19
Mae Angharad nôl ar yr awyr gyda'r Sioe Gymraeg heno 9-11 gyda gwestai arbennig Alistair James a chân newydd Breichiau Hir. Angharad is back on air tonight with the Welsh Show 9-11.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Welsh Rugby Union 🏉 Mar 18
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Mar 18
Do you know any Welsh speakers in Kent who could help?
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Cymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mar 16
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿GRAND SLAMIO HI 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Dysgu Cymraeg Mar 15
Croeso i bawb i Ar Lafar ar 6 Ebrill - gwyl genedlaethol i ddysgwyr a'u teuluoedd. Ar Lafar is a national festival for Welsh learners and their families held on sites across Wales on 6 April. For more information visit:
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Mar 12
Mae Clwb Ni yn gwneud kebab ffrwythau heddiw. Fruit kebab time!
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Memo Arts Centre Mar 11
Dydd Gwener 12 Gorffennaf 10:15 yn cyflwyno Rwtsh Ratsh Rala Rwdins gan Angharad Tomos Addas i blant 3-8 oed 🎟️
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Mar 10
Mae Caerdydd a Chymru yn lwcus :-)
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Mar 10
An inspiring story! Which area are you in? You need to be our poster family.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Mar 8
Tîm talentog. Diolch i Aled, Gwenda a Mared am yr adloniant yn ystod ein Cinio Gŵyl Dewi heddiw. Such talent. Thanks to Aled, Gwenda and Mared for entertaining us during the St David's dinner today.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Gwilym Dafydd Mar 8
Dwi wedi galw erbyn hyn 7 siop sy’n gwerthu - copiau Mawrth nawr ar werth am £1. Ceri Morgan yn gofalu am Mae’r golygydd wedi rhoi sylw amserol i weithgarwch amrywiol Y Fro a nifer o luniau lliw hyfryd👍
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Aled Hughes Mar 7
Byddai'n perfformio yn ystod cinio Dathlu Gwyl Dewi yfory 12.00 I'll be performing during a lunch to celebrate Saint David tomorrow 12.00
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Ysgol Pen-y-Garth Mar 6
Rhannwch y newyddion ac ail drydarwch plîs...mae gennym ddiwrnod agored i ddarpar rieni newydd ar ddydd Iau'r 14eg o Fawrth. Diolch. Share the news and re-tweet please...there will be an open day for prospective new parents on Thursday the 14th of March. Thank you.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Mar 5
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Mar 5
Pleser. Llongyfarchiadau i bawb.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Mar 4
Dewch yfory i i wneud crempog a chlocsio 4-6. Come to Clwb Ni tomorrow to do pancakes and clog dancing 4-6.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
S Jén Dafis Mar 4
Beth am alw heibio am sgwrs yn y Swan Llanilltud heno nos Lun am 7
Reply Retweet Like