Twitter | Search | |
LearnWelshBro
Welsh Courses in the Vale of Glamorgan
218
Tweets
112
Following
64
Followers
Tweets
LearnWelshBro retweeted
Dysgu Cymraeg Jan 17
Lansio cynllun newydd 'Siarad' heddiw We're launching a new pilot project to support Welsh learners
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
MI Casnewydd 21h
Beth am benwythnos llawn hwyl gyda’r teulu yn Llangrannog tra’n dysgu Cymraeg? How about a fun filled weekend with the family in Llangrannog while you learn Welsh?
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jan 22
Book by midday Wednesday to get your free lunch. Bwciwch erbyn canol dydd ddydd Mercher i gael eich cinio am ddim.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Cymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Jan 16
Mwy na miwsig Caneuon sy’n ein gyrru i brotestio 📣 yn codi awydd parti 🎉 yn torri ❤ neu’n dweud ein bod yn perthyn 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 I’w clywed i gyd ar 👉 Rhanna dy ffefrynnau
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Jan 16
Penwythnos i'r Teulu / Family Weekend Cofiwch gofrestru erbyn diwedd y mis! Please book by 30/01/18:
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jan 15
Picture from the show coming to our Saturday Course in Cowbridge. Llun o'r sioe sy'n dod i'n Sadwrn Siarad yn y Bontfaen.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jan 12
Do you have plans to celebrate Welsh Music?
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Jan 10
Bydd y boreau coffi yn ail-ddechrau wythnos nesaf - croeso i ddysgwyr o bob lefel ymuno am sgwrs dros baned. Sesiwn nesaf Dysgu a Diod - nos Lun, Chwefror 5ed
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jan 10
For Barry Library Wed 12-3pm For Palmerston Barry Thurs 6-9pm For Cowbridge Thurs 9.30-11.30am
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Cymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Jan 6
Ap codio sy’n addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg iaith gyntaf Cyfnod Allweddol 2. A coding app suitable for Key Stage 2 first language Welsh learners.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
EWC / CGA Jan 5
SÔN: Helen Prosser o : 'Y Wefr o Ddysgu Oedolion' SÔN: Helen Prosser from : 'The Thrill of Teaching Adults'
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jan 5
Can you understand this? cipolwg=glimpse Enfys=rainbow
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Cyngor Bro Morgannwg Jan 3
Ydych chi’n bwriadu dysgu sgil newydd yn 2018? Mae amryw o gyrsiau ar gael yn ganolfannau ar draws Y Fro yn cynnwys; cyngor a chefnogaeth, gwniadwaith a sgiliau gwnïo, ac ysgrifennu creadigol # cymraeg
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jan 2
Come and learn some Welsh traditions. Suitable for the whole family and FREE Dewch i ddysgu mwy am draddodiadau Cymru. Addas i bawb yn y teulu rhad ac AM DDIM
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Cymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Dec 30
Want to celebrate with us on the 09.02.18 ? Order your pack by emailing us: Cymraeg@gov.wales We will be sending them out next month 🎵🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎵
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Cymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Dec 30
Eisiau pecyn i ddathlu ? Cysylltwch : Cymraeg@llyw.cymru Mi fyddwn ni’n danfon nhw allan mis nesa’ -
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Dec 27
Hoffwn glywed barn rhieni a darpar rieni am y posibilrwydd o sefydlu meithrinfa Gymraeg ar safle Llenwch yr holiadur byr yma:
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Dec 27
We are collecting feedback from parents and prospective parents about the possibility of establishing a Welsh medium full day nursery on the site of Please fill in this short survey:
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Dec 27
Learn some vocab by reading bilingual webites.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
🎅🏼 Sion Corn 🎅🏼 Dec 25
🎅🏻😉🎁👍
Reply Retweet Like