Twitter | Search | |
This is the legacy version of twitter.com. We will be shutting it down on 15 December 2020. Please switch to a supported browser or device. You can see a list of supported browsers in our Help Center.
LearnWelshBro
Welsh Courses in the Vale of Glamorgan
1,101
Tweets
194
Following
236
Followers
Tweets
LearnWelshBro retweeted
Learn Cymraeg 15h
Register today for our live cookery session. Cofiwch gofrestru i gymryd rhan. Am fwy o wybodaeth am ein gweithgareddau Nadoligaidd ewch i For more information on our Christmas events visit
Reply Retweet Like
LearnWelshBro 18h
Book today for next Tuesday. Ebostiwch i gadw lle am wythnos nesa.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Nov 27
Ymunwch yn y sesiwn 4ydd Rhagfyr i goginio a mwynhau’r Gymraeg ar yr un pryd! Rhaid cofrestru erbyn 1 Rhagfyr Join a live cookery session from Patagonia on 4th December. A chance to practise your Welsh whilst cooking. Register by 1 December
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Nov 26
YFORY! Cofiwch gofrestru ar gyfer ein bore coffi newydd i ddysgwyr. Sgwrs ddifyr yng nghwmni Jo o . Dewch yn llu i siarad !
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Nov 24
🎄 CWIS NOS WENER - 4ydd o Ragfyr 7:30yh🎄 Ewch i’r wefan i gofrestru!
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Nov 23
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Nov 13
Ebostiwch am y cod Zoom. All learners Welcome. Dewch i wrando.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Nov 10
👶 BYGI HEINI🤰 Cwrs ffitrwydd NEWYDD ym Mhenarth i famau a'u babanod! 💪 Cliciwch ar linc i archebu lle:
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Nov 9
Mae'r clwb Drama NÔL dydd Mawrth nesaf!! 🤩 Dilynwch y linc i archebu lle! 🎭 . The Drama Club is BACK next Tuesday! 🤩 Follow the link to book a place!🎭
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Nov 9
Monthly coffee morning with a guest. Join in, listen and live what you understand. Jo speaks nice and clearly so perfect for learners. Ewch amdani!
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Nov 5
New beginners' Welsh starting this month on Zoom! 50% off if you book and pay before the end of November with code entry2020 Wednesdays 7-9pm starting 18th November. Dosbarth i ddechreuwyr ar lein. Dych chi'n nabod rhywun sydd eisiau dechrau dysgu?
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Nov 4
Register to hear about the relics from the war yn Gymraeg. Suitable for learners Canolradd +
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Nov 4
Mae ein Cwis Nos Wener nôl NOS WENER YMA! Ewch draw i'r wefan i archebu lle!
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Nov 1
Beth am geisio un wythnos? Try it out & join if you enjoy.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Oct 31
App Magi Ann is good, very basic, free and will help with sentence building and structure.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Oct 30
Something like this? have a selection of the 'amdani' series.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Oct 30
Podcast- enjoy how much you understand.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Oct 29
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Oct 28
Syniadau am sut i ddathlu yn y tŷ. Celebrate the first day of winter at home with these ideas. Diolch
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Learn Cymraeg Oct 19
Daw Alex Tudur yn wreiddiol o Rwmania. Mae hi’n dysgu Cymraeg mewn dosbarth rhithiol yn Aberystwyth erbyn hyn. Darllenwch ei hanes yma! Alex is originally from Romania and is learning . Read her story here.
Reply Retweet Like