Twitter | Search | |
LearnWelshBro
Welsh Courses in the Vale of Glamorgan
341
Tweets
119
Following
83
Followers
Tweets
LearnWelshBro 17h
Gostyngiad pris o £150 i £90 ac 20% cyw cynnar. Defnyddiwch cynnar20 i dderbyn y gostyngiad os yn bwcio cyn diweddd Gorffennaf.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro 17h
Price reduces from £150 to £90 and an Early Bird Discount of 20% Use code early20 to activate your discount if you book before the end of July. Go to
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Shw’mae Caerdydd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Jul 16
Ymunwch â ni yn Y Dosbarth yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ar 8 Awst i glywed pwy yw Dysgwr y Flwyddyn 2018! Tocynnau ar gael ar ein gwefan: 🏆🏆🏆🏆
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jul 17
Wyt ti wedi colli drone? Mae . Swyddfa Palmerston. Have you lost a drone? It is in the Palmerston office.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jul 16
Learn Welsh will be there is you have any questions. Byddwn ni yna, dewch i ddweud helo.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
National_Eisteddfod Jul 11
Diolch diolch ❤️Great news this morning as we hear that the local appeal committee for have reached their target!! So grateful to everyone that have supported with all events and to all the organisers. Diolch Caerdydd, bring on the !
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Jul 10
Prynhawn grêt ym mharti haf - creu pypedau, pice ar y maen a sesiwn blasu . Had a great afternoon at Palmerston for the last session of the term - making puppets, welsh cakes, and a taster session. Hope to see you all again over the summer holidays!
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Jul 4
Yn edrych ymlaen at lot fawr o hwyl a sbri dros wyliau'r haf - 3 wythnos o sesiynau chwarae mewn parciau ar draws y Fro, a 4 wythnos o'r yn y Barri! 😆🏏🎨🌭💦☀️
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Bethan Thomas Jul 2
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jul 3
Dewch i sioe bypedau dydd Gwener! Palmerston y Barri. Come to this puppet show this Friday! Palmerston Centre.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 30
Mae ymlaen dydd Sul hefyd. It is on Sunday too.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Dysgu Cymraeg Jun 28
Need financial help with learning Welsh? Go to for information on the Financial Contingency Fund for Learners. The closing date for 2017/18 academic year is 20 July 2018.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Dysgu Cymraeg Jun 28
Eisiau cymorth ariannol wrth ddysgu Cymraeg? Ewch i am fwy o fanylion am y Gronfa wrth gefn i ddysgwyr. Y dyddiad cau am geisiadau blwyddyn addysgol 2017/18 yw 20 Gorffennaf 2018.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Aled Hughes Jun 26
Cor y Dysgwyr am 7 heno Palmerston🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿😎
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Llandough Primary Jun 25
Mrs Bowen and Miss Delaney are celebrating 2 years of Welsh learning
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 23
Why not borrow a Welsh novel for the hols. I like the quick reads (Stori Sydyn) and E-Ffrindiau. Beth am fenthyg nofel a darllen dros y gwyliau.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Jun 22
Mae BWRLWM yn ôl am 3 wythnos cyntaf y gwyliau haf! Sesiynau chwarae AM DDIM mewn lleoliadau ar draws y Fro 🎉 BWRLWM is back for the first 3 weeks of the summer holidays! FREE Welsh play sessions in Barry, Cowbridge, Penarth and Llantwit Major! ➡️
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Jun 21
Replying to @CameraSioned @gem_news
Dyma linc i'r fersiwn ar-lein. Lluniau swyddogol o gan ar dudalennau 24 a 25! / Here is a link to today's . You'll find official photos of this year's on pages 24 & 25! ➡️
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 21
Replying to @Barry_TC
Da iawn wir!
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jun 21
Mae staff Cyngor Tref y Barri wedi derbyn prosbectws ar ôl gorffen cwrs Blasu. Barry Town Council staff have received a prospectus or two after finishing their Welsh taster.
Reply Retweet Like