Twitter | Search | |
LearnWelshBro
Welsh Courses in the Vale of Glamorgan
481
Tweets
144
Following
126
Followers
Tweets
LearnWelshBro 15m
Dewch i wneud cerdyn yn Palmerston y Barri heno am 7. Come and make a card in Palmerston Barry tonight at 7.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jan 14
Dyn ni'n tyfu felly roedd angen mwy o le arnon ni. Dyma Gwenda wrth ei desg newydd. We are growing so we needed more room. Here is Gwenda at her new desk.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
CRhA Pen-Y-Garth PTA Jan 11
Digwyddiad Teulu Pen-y-Garth Sul yma Teulu Pen-y-Garth event this Sunday
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Cymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Jan 11
Did you know it's St Dwynwen's Day, the Welsh equivalent to Valentine's Day, 2 weeks today? 💕We're asking people from Wales and around the world to send us a video wishing everyone a 'Dydd Santes Dwynwen Hapus' or a simple 'Caru ti' (Love you). Send your clips: cymraeg@gov.wales
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jan 10
Does your young person have an opinion to share about gigs for the Urdd.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Dysgu Cymraeg Jan 8
Eisiau dysgu eleni? Wherever you live in , there's a course for you! Watch our brand new video for further details.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Y Lolfa Jan 8
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jan 8
Welsh on separate tweet.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jan 8
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
S4C Dysgu Cymraeg Jan 8
Dysgu Cymraeg? Dilynwch ni am y diweddaraf am wasanaeth newydd ac i gael fideos i’ch helpu ar eich siwrnau! Learning Welsh? Follow us for all the latest from ’s new service, and for videos to help you on your journey!
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
S Jén Dafis Jan 7
Cyfle am glonc yn yr Old Swan - Llanilltud Fawr heno nos Lun am 7. Edrych ymlaen at gwmni hwyliog - dechrau da i #2019
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Menter Bro Morgannwg Jan 6
Cwrs newydd yn dechrau yn Llyfrgell y Barri. Mae hwn yn gwrs blasu Cymraeg rhad ac am ddim sydd wedi’i anelu at ddysgwyr newydd ac sy’n canolbwyntio ar iaith magu plant yn y cartref - a gallwch ddod â’r plant gyda chi!
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Jan 5
Welsh on separate tweet. Learn some nature vocabulary ready for the Spring.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Cyngor Bro Morgannwg Jan 4
Nod y paneli dehongli cynefinoedd newydd ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston yw helpu ymwelwyr i ddysgu mwy am gynefinoedd a bywyd gwyllt yn yr ardal.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Dr. Bethan Siân Tovey Jan 2
Some Welsh animal-name meanings: 🐹 bochdew (fat-cheek) 🦊 llwynog (bushy) 🦔 draenog (thorny) 🐛 Siâni flewog (furry Jenny) 🦋 iâr fach yr haf (small hen of summer) / glöyn byw (live coal) 🐞 buwch goch gota (spotty red cow) 🐢 crwban (little hump) 🦑 môr-lawes (sea-sleeve)
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
Nia Elias Jan 1
Canu yn St Hilari bore ‘ma Hel atgofion melys i’r pentrefwyr hŷn BLWYDDYN NEWYDD DDA bawb
Reply Retweet Like
LearnWelshBro retweeted
🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿-x-Cerys-x-🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇪🇺 Dec 31
New Year Customs in Wales. Calennig. The ancient custom of calennig can trace it roots back to the middle ages and is still active in some areas of Wales today. Children would go from house to house, singing rhymes and wishing the occupants a healthy and prosperous new year 1/
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Dec 31
Blwyddyn newydd dda i bawb.
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Dec 27
Edrych ymlaen at y gyfres newydd. Mynediad-Give it a go with subtitles. Sylfaen-Watch on catch up so you can rewind and reply. Canolradd-Trio heb isdeitlau Uwch-Mwynhewch!
Reply Retweet Like
LearnWelshBro Dec 25
Oddi wrth staff Palmerston From the staff at Palmerston
Reply Retweet Like