Lars Pram Jun 14
kan spille en langt større, mere selvstændig rolle i sundhedsvæsenet, også når det fx gælder diagnostik i de kommunale akutfunktioner,” siger