La Pitota Jul 23
L' amor creix quan es comparteix ❤️ Molta sort, i en aquest nou camí! A reveure!