HansLysglimtJohansen Nov 13
Flott fra Mari Skurdal i Klassekampen. Positiv nasjonalisme, Nasjonalisme med et smil.