LV portāls Aug 16
Sociālais rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs, sociālais darbinieks, karitatīvais sociālais darbinieks? Kādas ir atšķirības starp šīm specialitātēm?