LV portāls Aug 13
Vai virszemes ūdeņu aizsargjoslā (ārpus 10 m robežas) drīkst būvēt pirti vai lapeni? : FOTO: Leta