LV portāls Jun 18
.: Apstiprina vienotu kārtību, kādā nodrošināma valsts materiālo rezervju izmantošana.