LV portāls Mar 17
AT priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs norāda - ir ļoti lielas iespējas un perspektīvas turpmākai darbībai.