LV portāls Sep 12
Darba devējs pēc uzteikuma nav samaksājis algu? Kā rīkoties? Kur vērsties?