LV portāls Sep 12
Kādas ir darba grupas piedāvātās izmaiņas tiesnešu un prokuroru atlīdzības sistēmā?